YURISTGAMEINIGAMEID101

ARIF - IBNU ARABI

Ibnu Arabi salah satu sufi penyair terbesar dengan nama lengkap Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah al-Tha’i al Hatimi. Dia lahir di Murcia, Andalusia, Spanyol, 28 Juli 1240, di mana Islam pernah berjaya. Arabi wafat di Damaskus, Siria tahun 1240 M. Di puncak gunung Qasiyun, dia dikuburkan, dan ramai dukunjungi peziarah sampai hari ini. Tidak ada sufi setelah Ibnu Arabi yang tidak diilhami olehnya. Kitabnya yang paling fenomenal adalah Fushush al-Hikam, Futuhat al-Makkiyyah, dan Tarjuman al-Asywaq.

IBNU ARABI
ARIF

Hatiku arif menerima segala bentuk:
Padang hijau penggembalaan atau biara orang Kristen
Candi pemuja arca, Ka’bah orang menunaikan haji
Meja tempat menaruh Taurat atau al-Qur’an

Agamaku adalah agama cinta: Jalan apa pun
Yang ditempuh oleh kendaraan Cinta
Itulah agamaku dan kepercayaanku

ADMIN

BACA JUGA