YURISTGAMEINIGAMEID101

TIADA LAGI - AL-HALLAJ

Al-Hallaj termasuk salah satu sufi penyair Persia yang lahir di dekat kota al-Baiza, Fars, Persia pada tahun 858 M dengan nama lengkap Abul Mughits al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Tokoh paling kontroversial dalam sejarah sufi. Keluar masuk penjara, hingga akhirnya dia dijatuhi dihukum mati pada 28 Maret 913 M berdasarkan keputusan sidang ulama pada masa Kerajaan Bani Abbas, Khalifah Mu’tashim Billah. Sejak muda dia mengembara -baik belajar dan mengajar- ke sejumlah wilayah, seperti Tustar, Baghdad, Mekkah,  Khuzistan, Khurasan, Transoxiana, Sistan, India, Sus, dan Turkistan. "Ana al-Haq!" adalah pernyataannya yang paling diingat dunia.

AL-HALLAJ
TIADA LAGI

Antara aku dengan yang Haq
Tiada lagi yang tinggal
Bukan dalil, bukan keterangan
Bukan bukti atau petunjuk akal

Segala sinar lenyap
Diusir oleh sinar-Nya
Yang Haq tampil nyata
Dengan sinar benderang

Tak seorang dapat mengenal Tuhan
Selain yang mengenal-Nya
Akankah yang kekal dikenal
Selain oleh yang memfanakan dirinya?

Tak dalam ciptaan Tuhan dikenal
Mungkinkah yang sekejap
Bisa memberi keterangan
Tentang yang baka?
Petunjuk tentang Dia
Dan jalan menuju kepada-Nya
Adalah orang yang telah menyaksikan
Yang kalbunya mendapat keterangan

Petunjuk tentang Dia
Dan berada bersama-Nya
Sungguh telah kukenal
Hanya makrifat yang menjelaskan

Inilah wujudku, kata-kataku
Inilah keyakinanku
Inilah imanku yang takkan hapus
Inilah kemanunggalan tauhidku

Inilah pelajaran
Dari orang yang menyatu
Yang punya pengetahuan
Tentang yang rahasia dan yang nyata

Inilah wujud
Dari segala wujud
Yang mempertemukan
Kawan dan lawan bersama-sama


(Penerjemah: Abdul Hadi W.M)

ADMIN

BACA JUGA