YURISTGAMEINIGAMEID101

KULIHAT TUHAN - Al-HALLAJ

Al-Hallaj termasuk salah satu sufi penyair Persia yang lahir di dekat kota al-Baiza, Fars, Persia pada tahun 858 M dengan nama lengkap Abul Mughits al-Husain bin Mansur al-Hallaj. Tokoh paling kontroversial dalam sejarah sufi. Keluar masuk penjara, hingga akhirnya dia dijatuhi dihukum mati pada 28 Maret 913 M berdasarkan keputusan sidang ulama pada masa Kerajaan Bani Abbas, Khalifah Mu’tashim Billah. Sejak muda dia mengembara -baik belajar dan mengajar- ke sejumlah wilayah, seperti Tustar, Baghdad, Mekkah,  Khuzistan, Khurasan, Transoxiana, Sistan, India, Sus, dan Turkistan. "Ana al-Haq!" adalah pernyataannya yang paling diingat dunia.

Al-Hallaj

KULIHAT TUHAN

Kulihat Tuhan dengan mata kalbuku
Kulihat: “Siapa Kau”. Katanya: “Kau”.
Namun bagi-Mu “di mana” tiada bertempat
Dan tiada “di mana” jika mengenai-Mu.
Jiwa tidak memiliki gambar tentang keberadaan-Mu

Dalam waktu, yang membuat
Pikiran tahu di mana Kau
Kau adalah Dia yang mengendalikan setiap “di mana”
Atas titik tidak di mana
Maka di mana Kau?

____
Penerjemah: Abdul Hadi W. M.

ADMIN

BACA JUGA