YURISTGAMEINIGAMEID101

SENDIRI DENGAN KEKASIH - RABIAH AL-ADAWIYAH


Rabiah al-Adawiyah salah satu sufi penyair perempuan Persia yang lahir di Bashrah tahun 95 H dengan nama lengkap Rabiah al-adawiyah binti Ismail al-Adawiyah al-Baṣariyah. Inti ajarannya adalah mahabbatullah, yakni cinta kaffah kepada Allah yang banyak diekspresikan melalui puisi-puisi cinta yang dahsyat.

Rabiah Al-Adawiyah
SENDIRI DENGAN KEKASIH


Sendiri daku bersama cintaku
Ketika rahasia lebih lembut dari udara petang
Lintas di depanku dan Penglihatan Batin
Mencurahkan rahmatnya atas doaku
Memahkotaiku, hingga enyahlah yang lain, sirna.

Ada pun daku: Antara takjub
Pada Keindahan dan Keagungan-Nya
Di tengah semerbak wangi tanpa tara
Terpaku dan membisu, begitu khyusuk
Kusaksikan semua yang datang dan pergi dalam kalbu

Lihat, dalam wajah-Nya
Semua yang mempesona dan kemurahan
Seluruh keindahan bercampur dan menyatu
Dalam wajah-Nya yang sempurna
Lihat Dia dan dengar katanya:

“Sungguh, tiada Tuhan selain Dia
Dan hanya Dia yang maha mulia.”

____
Penerjemah: Abdul Hadi W.M.

ADMIN

BACA JUGA