YURISTGAMEINIGAMEID101

HATI YANG NANAR - FAKHRUDIN `IRAQI

Fakhrudin `Iraqi adalah penyair sufi Persia abad ke-13 M. Dia sangat terkenal terutama di Timur. Mula-mula dia tinggal di Iran, kemudian pindah ke India. Di tanah Hindustan ia menyebarkan ajaran tasawufnya. Di antara murid-muridnya terdapat para salik dari Nusantara.  Antologi puisinya Lamaat dijadikan salah satu rujukan utama oleh para sufi Nusantara, khususnya Hamzah Fansuri.
--------

FAKHRUDIN `IRAQI
HATI YANG NANAR

Lagi-lagi
hati nanarku mengambil anggur cinta
Dan bersandar di dadanya:

Lagi-lagi
jiwaku menyerahkan diri pada cinta
Tenteram dalam buaiannya

Ke dalam otak yang gundah anggur dituang
Buih mendidih berkat puji-pujian:

Beri aku anggur, sebab  sekali lagi
Akan kutunjukkan kepala murungnya

Dalam pesona wajah-Mu yang pukau
Sampailah jiwaku, masuklah kalbuku
Dalam hatiku,
tak ada ruang untuk cinta yang lain
riang pun telah datang

Burung cinta melayang ke dalam hatiku
Menyampaikan pesan Kekasihku
Dengan senang aku pun mati untuk-Nya
Dan hidup kekal bersama-Nya

(Penerjemah: Abdul Hadi W. M.)

ADMIN

BACA JUGA