YURISTGAMEINIGAMEID101

RAHASIA AIR UNTUK BERSUCI 

Rahasia Air untuk Bersuci 
RAHASIA AIR UNTUK BERSUCI 


Untuk mendapatkan faedah rohaniah ketika kita bersuci, hendaklah kita mengingat dan merenungkan pesan Ja'far ash-Shadig berikut ini: 

“Jika kamu hendak bersuci dan berwudhu, maka datangilah tempat air seperti kamu mendatangi rahmat Allah Swt. Sesungguhnya Allah telah menjadikan air sebagai kunci kedekatan dan munajat kepada-Nya, dan sebagai petunjuk menuju hamparan khidmat-Nya. Sebagaimana rahmat Allah telah menyucikan dosa-dosa hamba, begitu juga air menyucikan najis-najis yang tampak, bukan dengan yang lain.”

Allah Swt berfirman: “Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira yang dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih.” (Os al-Furgan |25J: 48). 

Dia juga berfirman, “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Os alAnbiya (211: 30).

Sebagaimana dengan air, Dia menghidupkan segala sesuatu dari kenikmatan dunia, begitu pula atas rahmat dan karunia-Nya, Dia menghidupkan hati dengan ketaatan. Renungkanlah kemurnian air, kehalusannya, kesuciannya dan berkahnya serta kelembutannya bercampur dengan segala sesuatu. 

Gunakanlah air dalam menyucikan anggota-anggota badan yang diperintahkan Allah kepadamu untuk disucikan dan yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhanmu, baik yang difardhukan maupun yang disunnahkan. Dari setiap anggota badan terdapat faedah yang banyak. Jika kamu menggunakannya dengan penuh penghormatan, maka akan terpancar mata air faedah-faedahnya bagimu dalam waktu dekat. 

Bergaullah dengan makhluk Allah sebagaimana halnya air yang bercampur dengan segala sesuatu dan menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya dan tidak pernah berubah dari maknanya. Ambillah pelajaran dari sabda Rasulullah Saw:
“Perumpamaan seorang Mukmin yang tulus adalah seperti air.” 
Jadikanlah kesucianmu bersama Allah Swt pada setiap ketaatanmu seperti kesucian air yang Dia turunkan dari langit dan Dia menyifatinya dengan kata “suci”. Sucikan hatimu dengan ketakwaan dan keyakinan saat kamu menyucikan anggota-anggota badanmu dengan air. (Mishbdh asy-Syart'ah wa Miftah al-Hagigah)

Sumber: The Miracle of Shalat, Irwan Kurniawan, Marja: Bandung 2015.

ADMIN

BACA JUGA